3 olika Aktiesplittar – Allt en Aktieägare Måste Veta.

Det finns 3 olika typer av aktiesplittar som kommer påverka dig som aktieägare. Här lär du dig allt du behöver veta för att inte förlora pengar.

I samband med Investors aktiesplit hade vi flera frågor om vad en aktiesplit är och vad det innebär för oss som aktieägare. Vi misstänker att det finns fler än oss som är osäkra kring olika aktiesplittar. Därför har vi skrivit ihop ett inlägg om allt du som aktieägare behöver veta.

Vilka olika aktieplitar finns det? Det finns 3 olika typer av aktiesplittar. Dessa är vanlig aktiesplit, aktiesplit med inlösen och omvänd aktiesplit. 

Många aktieägare tror att de tjänar mer pengar på en aktiesplit eftersom de får fler aktier. Därför försöker dem ibland att köpa och sälja i samband med en split. Detta är tyvärr inte sant, du som aktieägare tjänar inte mer pengar. Det finns mer du behöver veta om de olika aktiesplittar för att inte förlora pengar.

Det finns 3 olika typer av aktiesplittar

En vanlig aktiesplit kallas bara för aktiesplit och är den vanligaste. När personer säger aktiesplit är det denna typen dem pratar om. Vid en aktiesplit delas varje aktie upp i flera delar.

Det vanligaste är att det sker en 2:1 split. Detta innebär att aktien delas i 2. Alltså blir aktierna du äger dubbelt så många, men värdet på varje enskild aktie sjunker med 50%. Eftersom priset på aktien sjunker samtidigt som antalet aktier i bolaget ökar förblir börsvärdet och aktieägarnas innehav oförändrat.

En aktiesplit med inlösen kan göras på två olika sätt. Antingen med en obligatorisk inlösen eller inlösen med inlösenrätter. Under en obligatorisk inlösen delas aktien upp i två (eller flera) aktier där en av aktierna automatiskt löses in mot ett bestämt belopp.

Inlösen med inlösenrätter betyder att aktieägarna får ett antal inlösens aktier tilldelade. Du kan sedan använda dessa för att lösa in en eller flera aktier eller sälja. Vid en aktiesplit med inlösen kommer du får en aktie som heter (IL) på ditt konto.

En omvänd aktiesplit betyder att antalet aktier minskar och att aktiepriset stiger. Om du har 10 aktier på 200:-/st kommer du efter en omvänd aktiesplit på 1:2 äga 5 aktier 400:-/st.

Beroende på vilken typ av aktiesplit som sker finns det olika saker du som aktieägare behöver veta.

Hur deltar jag i olika aktiesplittar?

För att delta i en (vanlig) aktiesplit behöver du som aktieägare inte göra någonting. Äger du aktien kommer du automatiskt att delta i aktiespliten.

Äger du inte aktien men vill vara med i aktiespliten måste du vara registrerad som aktieägaren på avstämningsdagen. Detta blir du genom att köpa aktien precis som vanligt.

Vill du delta i en aktiesplit med obligatorisk inlösen behöver du som aktieägare inte göra någonting. När inlösenaktien har blivit inlöst kommer pengarna att bokas in på kontot där inlösningsaktien låg.

Äger du inte aktien men vill delta i en aktiesplit med obligatorisk inlösen behöver du köpa aktien innan avstämningsdagen. Att delta i en aktiesplit med obligatorisk inlösen är egentligen bara intressant om du tror att du kan köpa aktierna för ett lägre pris än vad bolaget kommer betala för att lösa in aktierna.

Inlösen med inlösenrätter fungerar olika beroende på om du äger en aktie eller inte. Äger du redan aktien kommer du automatiskt bli tilldelad inlösenrätter (s.k. IL-aktier).

Äger du inte aktien kan du kan oftast handla inlösenaktierna som vilken aktie som helst. Oftast är detta möjligt under 2 veckor sedan bokas inlösenaktien automatiskt ut och inlösenlikviden bokas in på kontot. En inlösenlikvid kan bestå av både pengar och aktier.

Vid en omvänd aktiesplit behöver du vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen. Då kommer spliten genomföras automatiskt på ditt konto. Äger du redan aktien behöver du inte göra någonting.

OBS! För att hinna bli aktieägare i en svensk aktie innan avstämningsdagen behöver du köpa aktien senast två bankdagar före avstämningsdagen. Detta är för att Stockholmsbörsen tillämpar 2 likviddagar vid aktiehandel.

Vad händer med mina aktier vid de olika aktiesplittarna?

Beroende på vilken typ av aktiesplit du är med i kommer det hända olika saker med dina aktier. Här nedan går vi igenom vad varje aktiesplit innebär för dig som aktieägare.

Vanlig aktiesplit

Vid en vanlig aktiesplit tillkommer det inte några nya aktier och börsvärdet förändras inte. Därför påverkas inte ditt totala investeringsbelopp i bolaget.

Exempel på aktiesplit

Ägde du exempelvis 1 aktie 20:-/st före spliten var ditt värde 20:-. Efter en 2:1 splitt äger du 2 aktier i samma bolag, men styckpriset är 10:-. Detta innebär att du fortfarande har 20:- investerade i bolaget.

Illustration av en vanlig aktiesplit 2:1.
Illustration av en vanlig aktiesplit 2:1.

Här nedan ser du hur mycket en aktiekurs sjunker och hur många aktier du får vid olika aktiesplittar.

SplitVärdet på aktiekursen sjunker med
2:150%
3:167%
4:175%
5:180%
 • Aktiesplit 2:1 ger befintliga aktieägare 2 gånger så många aktier som innan, och aktiepriset sjunker med 50%.
 • Aktiesplit 3:1 ger befintliga aktieägare 3 gånger så många aktier som innan, och aktiepriset sjunker med 67%.
 • Aktiesplit 4:1 ger befintliga aktieägare 4 gånger så många aktier som innan, och aktiepriset sjunker med 75%.
 • Aktiesplit 5:1 ger befintliga aktieägare 4 gånger så många aktier som innan, och aktiepriset sjunker med 80%.

Aktiesplit med inlösen

När det sker en split med obligatorisk inlösen blir din aktie uppdelad i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie. Den obligatoriska inlösenaktien kommer automatiskt att lösas in till ett förutbestämt pris.

Vid en inlösen med inlösenrätter blir aktieägarna tilldelade ett visst antal inlösenrätter. Detta ger aktieägaren rätt att efter ett visst datum lösa in en del av sina aktier. Om du har blivit tilldelad inlösenrätter behöver du vara uppmärksam.

Det är viktigt att du anmäler att du vill lösa in dina aktier eller att du själv säljer av dem innan datumet är förbi! I regel handlas inlösenrätterna på börsen i ca 7-10 bankdagar. Efter anmälningsperiodens slut blir inlösenrätterna värdelösa.

Som aktieägare har du tre olika valmöjligheter med dina inlösenrätter.

 1. Du kan använda dina inlösenrätter för att lösa in en del aktier och få pengar från bolaget. Om bolaget erbjuder högre belopp för inlösenrätterna än vad aktiekursen står i är detta bättre än alternativ 2.
 2. Du kan annars sälja dina inlösenrätter på marknaden och behålla dina ordinarie aktier. Läs på noga vad erbjudandet från bolaget är. Du vill helst inte sälja med förlust. Kanske erbjuder bolaget dig mer pengar.
 3. Eller kan du använda dina inlösenrätter för att lösa in fler aktier, eller bara sälja en del av inlösenrätterna och endast utnyttja en del av inlösenerbjudandet.

Efter handelsperioden med inlösenrätterna är avslutad bokas inlösenrätterna och de aktierna som är anmälda för inlösen bort från ditt konto. Då bokas även inlösenaktierna (IL-aktierna) in på kontot.

Omvänd aktiesplit

Vid en omvänd aktiesplit behöver du som aktieägare inte göra någonting. Vid en 1:2 omvänd aktiesplit kommer du att få hälften så många aktier men aktiekursen kommer att dubbleras. Ditt totala värde kommer att förbli detsamma och bolagets börsvärde kommer förbli oförändrat.

Exempel på omvänd aktiesplit

Exempelvis om du har köpt 2 aktier i ett bolag för 10:-/st kommer du efter en 1:2 omvänd aktiesplitt att ha 1 aktie som är värd 20:-.

Illustration av omvand aktiesplit
Illustration av en omvänd aktiesplit 1:2.

Här nedan ser du hur mycket en aktiekurs stiger och hur många aktier du har vid olika omvända aktiesplittar.

Omvänd aktiesplitVärdet på aktiekursen stiger med
1:250%
1:367%
1:475%
1:580%
 • Omvänd aktiesplit 1:2 ger befintliga aktieägare 1/2 så många aktier som innan, och aktiepriset stiger med 50%.
 • Omvänd aktiesplit 1:3 ger befintliga aktieägare 1/3 så många aktier som innan, och aktiepriset stiger med 67%.
 • Omvänd aktiesplit 1:4 ger befintliga aktieägare 1/4 så många aktier som innan, och aktiepriset stiger med 75%.
 • Omvänd aktiesplit 1:5 ger befintliga aktieägare 1/5 så många aktier som innan, och aktiepriset stiger med 80%.

Varför gör bolag aktiesplittar?

En aktiesplit är ett sätt för bolagen att kontrollera aktiekursen till önskat intervall utan att förändra det totala börsvärdet. En aktie splittas för att få ned priset på aktiekursen vilket gör dem mer attraktiva och lättare att handla.

Inlösning av aktier sker oftast av bolag som har en stark finansiell ställning och vill anpassa sin balansräkning till en mer effektiv kapitalstruktur. Bolaget kan då välja att köpa tillbaka sina aktier i form av inlösen. Detta kan vara bättre rent skattemässigt för vissa aktieägare än en ren kontantutdelning. Framför allt för utländska investerare. Vid en inlösen istället för aktieutdelning slipper utländskainvesterare att betala skatt.

En omvänd aktiesplit sker oftast för att aktiekursen har blivit så låg att aktievärdet är svårt att överblicka. En högre aktiekurs ger oftast ett mer seriöst intryck av bolaget vilket kan öka intresset för aktien.

Är aktiesplittar bra eller dåliga?

För själva företaget kan en vanlig aktiesplit vara ett bra marknadsföringssätt. I samband med spliten blir bolaget oftast mer omtalat och får högre publicitet. En aktiesplit genomförs oftast av framgångsrika bolag som tror på fortsatt stigning av aktiekursen. Oftast vill bolaget sänka kursen för att locka till sig nya investerare.

Inlösen av aktier är svårare att avgöra. Den största faktorn är hur aktiekursen kommer att prestera framåt. Lyckas bolaget genomföra inlösen av aktierna när aktien är ”billig” och att aktiekursen sedan börja stiga, då var det ett bra beslut. Blir däremot intresset för aktien låg och det blir en svag utveckling på aktiekursen var det ett dåligt beslut.

Vid en omvänd aktiesplit ska man vara mer uppmärksam. Detta visar att bolaget själv tvivlar på att aktiekursen kommer stiga av sig själv och att investerare finner kursen för ”billig” och osäker.

Hur påverkas aktiekursen av en split?

Generellt är påverkan på aktiekursen vid en split psykologisk. Däremot är den mer långsiktiga påverkan baserad på bolagets ekonomiska utveckling. Vid en vanligt aktiesplit är det mer förekommande att det blir en positiv kurspåverkan än vid inlösen och omvänd aktiesplit. Men det finns ingen garanti för att du kommer tjäna pengar på bolaget bara för att dem genomför en aktiesplit.

Vanlig aktiesplit

Precis i samband med an vanlig aktiesplit sjunker aktiekursen visuellt. Exempelvis om en aktie kostade 20:- innan en 2:1 split kommer det kosta 10:- efter spliten. Men detta är inget som påverkar det fundamentala i aktiekursen.

Forskning har visat ett positivt samband mellan en aktiesplit och en positiv kursutveckling. När en aktie kostar mindre kan fler personer bli villiga att köpa in sig i aktien. Många kan tycka att en aktie som kostar flera hundra kronor känns ”dyr”, men aktier som kostar omkring 100:- kan bli betydligt mer intressanta. Detta är bara psykologiska effekter och är ingenting som påverkar bolagets vinst.

I samband med en aktiesplit sker det oftast mycket marknadsföring. Mycket publicitet i media ökar dels intresset bland aktieägarna men även bland nya personer som inte har hört talats om bolaget tidigare. Detta kan leda till att en aktiekurs stiger redan innan aktiespliten är genomförd.

I samband med aktiespliten är det vanligt att det sker en överavkastning. Vilket betyder att avkastningen ligger över referensindex. Alltså högre än indexet som aktien jämförs med. Den högsta överavkastningen sker oftast samma dag som aktiespliten. Sedan börjar den succesivt att sjunka.

De företag som genomför en aktiesplit är oftast framgångsrika och det finns därför en anledning till att spliten genomfördes. Om bolaget har en bra ekonomiskt utveckling efter aktiespliten kan bolaget fundamentalt värderas högre. Därför kan en aktiekurs stiga igen även efter en aktiesplit.

Sammanfattningsvis påverkar en aktiesplit aktiekursen positivt i de flesta fallen. Men denna ökningen är bara kortsiktig. Det som kommer driva aktiekursen på längre sikt är bolagets ekonomiska utveckling.

Aktiesplit med inlösen

Aktiesplit med inlösen av aktier har en mer osäker kursutveckling. Det går inte i förväg att utvärdera hur kursutveckling kommer att utvecklas. Teoretiskt kan kursen sjunka med det totala inlösenbeloppet. En sådan korrigering bör inträffa på handelsdagen före avstämningsdagen.

Men som alla investeringar är det bolagets utveckling framåt som avgör hur aktiekursen kommer att prestera. Kanske sker inlösen av aktierna p.g.a. strategiska beslut som långsiktigt kommer att gynna företaget ännu mera.

Omvänd aktiesplit

En omvänd aktiesplit kan ge negativ påverkan på aktiekursen. Främst eftersom en omvänd aktiesplit signalerar att bolaget själva inte tror att aktiekursen kommer stiga på egen hand. En omvänd aktiesplit är vanligare bland bolag som går mindre bra än bolag som går bra.

Men en omvänd aktiesplit kan ge en positiv utveckling på aktiekursen. Investerar kan uppleva aktien med lägre kurs som säkrare och mer köpvärd. Och i samband med publiciteten kring spliten kan bolaget locka till sig fler nya investerare som också får kursen att stiga.

Ska man köpa innan eller efter en aktiesplit?

I vissa fall sker det en ökning av aktiekursen redan innan aktiespliten. Då kan det vara intressant att köpa innan spliten. Detta är däremot svårt att veta i förväg. Man kan följa annonseringen och publiciteten av aktiens split. Är det ett populärt bolag som många vill in i är chansen större att aktiekursen stiger innan spliten.

Detsamma gäller med aktier som ska genomgå obligatoriska inlösen. Erbjuder bolaget mer pengar för att köpa aktierna än vad aktiekursen står i. Ja, då är det intressant att äga aktien och delta i den obligatoriska inlösningen. Skulle bolaget därmed erbjuda en lägre summa kommer du ångra att du köpte in dig. Läs därför noga på om händelsen innan du tar ett beslut.

Att köpa in sig innan en omvänd aktiesplit är ingesting som långsiktigt kommer påverka din vinst. Eftersom inget fundamentalt i bolaget har förändrats. Ägde du inte aktien innan borde du ställa frågan till sig själv. Varför vill jag äga bolaget nu? Däremot kan det ske en positiv effekt på aktiekursen om fler personer köper in sig i bolaget då de upplever aktien som ”billig” men ”bra”. Allt detta är omöjligt att vet i förväg och skiljer sig alltid mellan olika bolag.

Behöver jag redovisa en aktiesplit i min deklaration?

Har du dina aktier på ett ISK eller en Kapitalförsäkring behöver du aldrig deklarera dina aktieförsäljningar. Detta gäller alla typer av aktiesplittar. Har du dina aktier på en depå/VP-konto/aktie- och fondkonto behöver du redovisa din vinst eller förlust i inkomstdeklarationen. Hur du gör detta beror på vilken typ av aktiesplit du ha gjort.

Vanlig aktiesplit

I samband med en vanlig aktiesplit säljer du inga aktier. Därför behöver du inte ta upp en aktiesplit i din inkomstdeklaration oavsett vilket konto du har aktierna på.

Den dagen du säljer aktien deklarerar du den precis som en vanlig aktieförsäljning om du har den på en depå/VP-konto/aktie- och fondkonto.

Aktiesplit med inlösen

Vid en split med obligatorisk inlösen måste du redovisa din vinst eller förlust för aktierna i din inkomstdeklaration. Detta gäller som sagt bara om du har dem på en depå/VP-konto/aktie- och fondkonto. 96% av anskaffningskostnaden för en ursprunglig aktie ska (enligt Skatteverkets hemsida) hänföras till de kvarvarande aktierna och resterande 4% av anskaffningskostnaden ska hänföras till inlösen aktie.

Detta innebär att om den ursprungliga anskaffningskostnaden var 100:-/aktie ska de inlösta aktierna redovisas med en anskaffningskostnad på 4:-/aktie. Medan de kvarvarande aktierna ska redovisas med 96:-/aktie.

När det sker en aktiesplit med inlösenrätter måste du också redovisa din aktieaffär. Detta gör du på olika sätt beroende på om du valde att sälja inlösenaktierna eller om du valde att utnyttja inlösenrätterna. Observera att detta endast gäller om du har dem på en depå/VP-konto/aktie- och fondkonto.

Väljer du att lösa in inlösenrätterna räknas detta som en försäljning och då måste du redovisa vinst eller förlust i din inkomstdeklaration för de inlösta aktierna. Du deklarerar detta precis som en vanlig aktieförsäljning.

Väljer du istället att sälja dina inlösenrätterna kommer allt förifyllt i din deklaration och du behöver då inte göra någonting i deklarationen.

Omvänd aktiesplit

Deklarationen av en omvänd aktiesplit fungerar precis som en vanlig aktiesplit. Du deklarerar detta precis som en vanlig aktieförsäljning. Eftersom värdet på ditt totala innehav inte förändras är det endast antalet aktier som blir korrigerade. Du behöver alltså inte deklarera en omvänd aktiesplit förens den dagen du säljer av din aktie.

Du behöver aldrig deklarera din omvända aktiesplit om du har dem på ett ISK eller en kapitalförsäkring. Har du däremot aktierna på en depå/VP-konto/aktie- och fondkonto måste du redogöra vinsten eller förlusten på en K4-blankett i din inkomstdeklaration.

Sammanfattning och slutord

Aktiesplittar är vanligt förekommande på aktiemarknaden. Äger du aktier kommer du med största sannolikhet att råka ut för detta. Det är alltid viktigt att ta reda på varför bolaget genomför den spliten dem gör. Kanske har bolaget börjat gå sämre och vill starka sin egna aktiekurs för att locka in nya investerare. Eller går bolaget så bra att aktiekursen har hamnat utanför bolagets önskade intervall.

Att delta i aktiesplittar i syfte att tjäna snabba pengar är farligt. Det är ingen av aktiesplittarna som är garanterad att leda till vinst. Fundera istället på om detta är ett bolag du tror på, eller om det bara är ett bolag som försöker rädda sitt egna skin.

Det finns som sagt ingen som kan säga att en aktiekurs kommer att stiga tack vare en split. Det är bolagets framtida ekonomiska utveckling som långsiktigt kommer att styra aktiekursen.

Förhoppningsvis känner du dig lite mer insatt i vad en aktiesplit är och vad du som aktieägare måste tänka på. Skriv gärna i kommentarerna om du har en fråga!

Lämna ett svar

Hållbar privatekonomi

Hållbar privatekonomi

Vi vill hjälpa dig att få en hållbar privatekonomi. Därför delar vi med oss av tips och information om allt som berör pengar och privatekonomi.

Kategorier

Fler artiklar